Nauka

Konsorcjum Biocentrum Ochota, jako placówka Polskiej Akademii Nauk, zobowiązana jest do stałego wnoszenia wkładu w rozwój rodzimej nauki oraz promocję polskich osiągnięć badawczych na arenie międzynarodowej.

Sześć instytutów badawczych:

  1. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  2. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN,
  3. W laboratorium MIBMiKInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
  4. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN,
  5. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
  6. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,

tworzących Konsorcjum, z dużym powodzeniom wypełnia swoją misję. Od chwili powstania, każdy z nich może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi. Prowadzone badania przynoszą efekty wykorzystywane często w światowej nauce.

W laboratorium IPPT PANWiele cenionych placówek naukowych, na całym świecie, z dużym zainteresowaniem i aprobatą przyjmuje zaproszenia do współpracy, jak również same proponują Instytutom Konsorcjum współdziałanie przy szeroko zakrojonych pracach badawczych.

Współorganizacja międzynarodowych sympozjów, konferencji … oraz realizacja licznych programów badawczych, są również dowodem wysokiej oceny pracy naukowców z Biocentrum Ochota.

Niezliczone dowody aktywności naukowej pracowników Konsorcjum, tylko w minimalnym zakresie, jesteśmy w stanie umieścić na stronie internetowej, nie mniej jednak zapraszamy do zapoznania się z nimi.