11 Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Wapniowego

W dniach 6-9 września 2010 r., w Warszawie, odbędzie się XI Zjazd Europejskiego Towarzystwa Wapniowego (European Calcium Society – ECS), poświęcony różnym aspektom biologicznej i patologicznej roli Wapnia i Białek Wiążących Wapń.

European Calcium SocietyOrganizatorami spotkania w Polsce są: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im.M.Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Więcej informacji: www.ecs2010.eu