Zwierzęta laboratoryjne- wczoraj, dziś i jutro

IMDiK

Komisja Biologii Zwierząt Doświadczalnych PAN, z okazji 50-lecia istnienia, organizuje konferencję naukowo-szkoleniową pt.” Zwierzęta laboratoryjne - wczoraj,dziś i jutro”. Współorganizatorem spotkania, które odbędzie się w dniach 9-10 września 2010r., w Centrum Szkoleniowym Falenty , jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Więcej informacji na : http://www.konferencjafalenty.pl