Jubileuszowa Konferencja Neurochemiczna w IMDiK PAN

IMDiK

Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych, to tytuł Międzynarodowego Sympozjum , organizowanego już po raz dziesiąty przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.
W dniach 25-26 listopada 2010 r. , wykłady najwybitniejszych przedstawicieli polskich i zagranicznych w zakresie neurobiologii, neurochemii doświadczalnej i klinicznej wysłuchają reprezentanci wszystkich specjalistycznych ośrodków w Polsce.

Szczegóły na: www.sympozjum2010.info