OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W IMDiK PAN

IMDIK

23 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej IMDiK PAN odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej lek. Mateusza Kuffnera, pt. „Obraz morfologiczny jednostki mięśniowo-naczyniowej w przebiegu wirusowej choroby serca wywołanej przez parwowirusa B19”.

Promotor: dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Gewartowska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Wiesława Biczysko - Katedra Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  • dr hab. Paweł Balsam - I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W IMDiK PAN

IMDIK

23 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej IMDiK PAN odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Zajdel, pt. „Ocena funkcjonalności i cytotoksyczności luminescencyjnych nanocząstek NaYF4:Yb3+, Er3+ do zastosowań bio-medycznych ”.

Promotor: dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz

Promotor pomocniczy: dr Bożena Sikora

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki - Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  • dr hab. Robert Pązik, prof. UR - Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski

Obrona pracy doktorskiej w IBD PAN

IBD

20 grudnia 2010 r. (poniedziałek), o godz. 12:00

odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych

mgr Magdaleny Ewy Tyburczy

pt. "Identyfikacja białek zależnych od kinazy mTOR i ocena roli nadmiernej aktywności kinaz mTOR i ERK w patologii podwyściółkowych gwiaździaków olbrzymiokomórkowych i glejaków"
Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci dr hab. Jacek Jaworski; prof. dr hab. Barbara Jarząb

Miejsce: IBD im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3 , sala konferencyjna - II piętro

Obrona pracy doktorskiej w IBD PAN

IBD

15 listopada br. (poniedziałek), o godz. 12:00
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych

mgr Marty Olchowik
pt. "Endocytic cargo transport via APPL-positive endosomes"

Promotor: dr hab. Marta Miączyńska, prof. nadzw.
Recenzenci: dr hab. Jerzy Dobrucki, prof. UJ; dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, prof. nadzw.
Z pracą i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu

Miejsce: IBD PAN, ul. Pasteura 3, sala na II piętrze

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W IBB PAN

IBB

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W IBB PAN
11 grudnia 2012r., o godz.11.00
odbędzie się
obrona rozprawy doktorskiej
mgr Iriny TUSZYŃSKIEJ
pt. PRZEWIDYWANIE ODDZIAŁYWAŃ I STRUKTURY KOMPLEKSÓW BIAŁEK Z RNA

Promotor: Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI
Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej KOLIŃSKI, Prof. dr hab. Wiesław NOWAK,  

Miejsce: IBB PAN, Warszawa, ul. Pawińskiego 5a, sala E, audytorium im. prof. W. Gajewskiego

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ W IBB PAN

IBB

30 listopada 2012 r. (piątek), o godz.12.00
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Rafała Wiktora Hosera

pt. WPŁYW FOSFORYLACJI BIAŁKA SGT1 NA ODPOWIEDŹ ROŚLIN NA INFEKCJE

Promotor: prof. dr hab. Jacek HENNIG
Recenzenci: prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI, dr hab. Paweł BEDNAREK – prof. IChB

 

Miejsce: IBB PAN, ul. Pawińskiego 5a,  sala E, audytorium im. prof. W. Gajewskiego