Zaproszenie na Wieczory Filmowe

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk zaprasza na "Międzynarodowe Wieczory Filmowe" – od polskiej produkcji: „Twój Vincent”.

Wydarzenie organizujemy i w całości finansujemy w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Welcome to Poland współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój. Wejście na hasło: „Movie”MMRI PAS is launching a series of unique meetings - "International Movie Nights" - we will start with Polish production: "Loving Vincent".

The event is organized and funded in full from the NAWA Welcome to Poland program co-financed by the European Social Fund under the Operational Program Knowledge Education Development.

To attend please use the password: "Movie"