IMDiK - job vacancy for the position of assistant in Department of Neurotoxicology

IMDIK

Job Vacancy is announced

by the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences

for the position of

assistant

in Department of Neurotoxicology

Czytaj więcej...

IMDiK - konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Neurotoksykologii

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neurotoksykologii

Czytaj więcej...

IMDiK - konkurs na stanowisko kierownika Laboratorium

IMDIK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Kierownika Laboratorium

w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk

Czytaj więcej...