Rada Dyrektorów

Radę Dyrektorów stanowią dyrektorzy sześciu instytutów naukowych, wchodzących w skład Konsorcjum Biocentrum Ochota. Pracami Rady kieruje prezes, którego kadencja trwa sześć miesięcy. Funkcję tę pełnią kolejno wszyscy dyrektorzy instytutów w systemie rotacyjnym i w kolejności zapisanej w Umowie o utworzeniu Biocentrum Ochota.

Zastępcą Prezesa Rady jest dyrektor Instytutu, który przejmie Prezydencję w Biocentrum Ochota w kolejnym półroczu.

Obecnie, w okresie od 1 maja 2019 do 31 października 2019r., na czele Rady Dyrektorów stoi dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Prezes

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
dyrektor Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki PAN

Zastępca prezesa

prof. dr hab. Marta Miączyńska

prof. dr hab. Marta Miączyńska
dyrektor Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej

 

Pozostali członkowie

 

prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska

prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska
dyrektor Instytutu
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN

Photo - anonymous

prof. dr hab. Jarosław Poznański
dyrektor Instytutu
Biochemii i Biofizyki PAN

prof. dr hab. inż. Adam Liebert

prof. dr hab. inż. Adam Liebert
dyrektor Instytutu
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
dyrektor Instytutu
Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

 

Pierwszy prezes Biocentrum Ochota

prof. dr hab. Zbigniew Czernicki

prof. dr hab. Zbigniew Czernicki
były dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN